Jadwal Ibadah Minggu :
Ibadah Raya 1 : 08.00 WIB
Ibadah Raya 2 : 16.00 WIB
Ibadah Sekolah Minggu : 09.30 WIB
Ibadah Youth : 11.00 WIB

Jadwal Ibadah WBI :
Setiap Rabu minggu ke-1 dan ke-3 Pkl. 17.00 WIB

Jadwal Ibadah Dewasa Muda :
Setiap Rabu minggu ke-1 dan ke-3 Pkl. 19.00 WIB